Nieuws

Wouters Cycling-Running Team

Na een tweetal jaren is het moment daar om als club een moment van reflectie te houden. Blijven we op het huidige pad of kiezen we voor een andere richting? Deze vraag hebben wij aan onze leden voorgelegd en het antwoord was duidelijk.

We zullen zorgen voor een extra dimentie binnen onze club. Vandaar de kleine nuancering in onze naam, Wouters Cycling Team wordt, Wouters Cycling Running Team. We gaan ons niet enkel en alleen toespitsen op het fietsen maar ook op het lopen. Deze nieuwe weg die we hebben ingeslagen heeft als gevolg dat er meer structuur binnen de club moest komen. Dit was dan ook het ideale moment om een bestuur op te richten.Verschillende mensen waren bereid om de handen uit de mouwen te steken om een stevige structuur op poten te zetten waarop onze leden altijd kunnen steunen.

Er staan reeds verschillende activiteiten, evenementen op het programma waar we onze leden voor willen mobiliseren. Zoals eerder vermeldt zal het niet enkel over fietsevenementen gaan maar ook over loopevenementen. Natuurlijk stopt het daar niet en willen we buiten onze evenementen regelmatig als groep present zijn tijdens lokale activiteiten. Daarbij verliezen we de steun aan het goede doel niet uit het oog.